KALMAR

Klassmormor och foton på politker fick ja

Kommunstyrelsen i Kalmar ställde sig i dag positiv till två förslag från Sverige demokraterna.

Dels att bilder på valda politiker ska finnas tillgängligt på kommunens hemsida.
Det andra förslaget är att man ska verka för att skapa möjligheten att inrätta frivilligarbete i skolan i form av klassmormor och klassfarfar.
Vänsterns Bertil Dahl ställde sig positiv till förslaget med hänvisning till att man därigenom kan få in äldre med utländsk bakgrund i skolarbetet för att öka mångkulturen.