Kalmar

Skolpengar till u-landsprojekt

Högskolan i Kalmar tilldelas totalt 740 012 kronor för samarbeten med utvecklingsländer.

Medlen har beviljats ur utbytesprogrammet Linnaeus-Palme och stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS), som båda administreras av den statliga myndigheten Internationella programkontoret.

Högskolan i Kalmar fick tre projekt utbytesprojekt beviljade ur Linneaus-Palme på total 402 000 kronor. Dessutom fick man 12 stipendier på totalt 338 000 kronor inom MFS.