Astman kostar miljarder

Astma blir allt vanligare både bland barn och vuxna.

Bara i Sverige kostar astman samhället cirka sju miljarder årligen.

Om ökningen fortsätter beräknas mellan 400 och 450 miljoner människor i världen ha astma år 2025.

Siffrorna presenteras på tisdagen av astma- och allergiförbundet på världsastmadagen.