Nybro

Socialsparet skall granskas

Länsstyrelsen har beslutat att granska vilka konsekvenserna blir när fyra handläggare sägs upp från socialtjänsten i Nybro. Detta blev ju en del i den stora besparing som individ- och familjenämnden nyligen beslutade om.

Senast i november ska Nybro kommun ha svarat länsstyrelsen om hur långa utredningstiderna blir och om man klarar att ompröva beslut i rätt tid. Beslut om att barn placeras på institution eller i familjehem ska ju omprövas var sjätte månad.