Barkborren härjar i värmen

Det är stor risk för att granbarkborrar angriper skogarna i Götaland de närmaste veckorna, enligt skogskoncernen Södra.

Granbarkborrarna svärmar för fullt just nu och i Södras fällor har det fastnat fler barkborrar än förra året. På flera platser har det uppmätts mycket stora fångster, bland annat runt Lidhult och Tingsryd.)

Det är värmen de senaste dagarna som fått granbarkborrarna att svärma.

Södra bedömer att runt en halv miljon kubikmeter granskog kommer att dödas på medlemmarnas marker under våren och försommaren. Det säger skogsskötselchefen Göran Örlander.

Södra uppmanar medlemmar att leta upp och avverka skadade träd.