Dataintrång i vården anmält

Landstinget har polisanmält några olovliga intrång i sitt patientjournalsystem Cosmic.

Upptäckten gjordes vid en genomgång av de så kallade loggfilerna, som visar vilka personer som använt systemet. Vid analyserna har några misstänkta intrång upptäckts. Detta har nu lett till interna utredningar och en polisanmälan mot två landstingsanställda.