Lyckad behandling för rattfulla

VIP - Victim Impact Panel - en behandlingsmodell där dömda rattfyllerister konfronteras med offer får fortsätta, men bara tillfälligt. Projektet startades på försök i juni förra året. En utvärdering visar på positiva effekter - hittills har 20 dömda medverkat och förhoppningen är att VIP ska bli permanentat.
Projektet ingår i ett tolvstegsprogram där alla rattfyllerister som har dömts till skyddstillsyn med särskild vårdplan måste delta.