Planer på gymnasial friskola i Västervik

Västervik kan få en fristående gymnasieskola från hösten 2004. Det är läraren Svante Petersson som planerar att starta två program med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig inriktning där demokrati och idrott ska genomsyra studietiden och eleverna ska ha stora möjligheter att studera utomlands.
Svante Petersson arbetar i dag som lärare i den kommunala skolan, och tanken är att friskolan - Västerviks fria gymnasium - ska ha 250 platser inhysta i lokaler i den kommunala skolan där man kan utnyttja bibliotek och matsal. Kommunledningen välkomnar initiativet.