Enkät ska kartlägga elöverkänslighet

Fackföreningen SIF har gått ut med en enkät till medlemmar i landet för att kartlägga problemen med elöverkänslighet på arbetsplatsen.
Enligt Börje Sjöholm som arbetar med arbetsmiljöfrågor på SIF handlar dagens arbetsmiljöarbete till stor del om stressrelaterade problem. Därför vill SIF nu se om besvär med elöverkänslighet finns kvar, eller om det förebyggande arbete som har gjorts har gett resultat. Det man frågar om i enkäten är symtom som rinnande näsa, torra slemhinnor, sveda, värk i ögonen, huvudvärk, onormal trötthet och koncentrationssvårigheter. 800 personer har svarat och resultatet presenteras inom en månad.