Fliseryd

Får miljonersättning av staten

Läggevi maskinaffär i Fliseryd i Mönsterås kommun, ska få 2,2 miljoner kronor i statligt skadestånd. Det står klart sedan Högsta domstolen nekat staten prövningstillstånd.

Genom att lägga mer än 180 kubikmeter stenblock i Emåns åfåra och sidofåran Kvillen orsakade staten översvämning i området och företaget drabbades av grödskador och avkastningsförluster. Bolaget fick även ökad energikostnad vid bortpumpning av vatten.