Skogsstyrelsen utökar övervakning av granbarkborren.

För att hjälpa skogsägarna i arbetet med att begränsa skadorna av granbarkborren har Skogsstyrelsen utökat sin intensivövervakning av svärmningen i södra Sverige. Övervakningen pågår hela sommaren och genomförs med hjälp av övervakningsfällor och observationer av nya angrepp.