Virserum

Flytt av högstadiet tidigareläggs

I februari beslutade kommunfullmäktige i Hultsfred att högstadiet på Centralskolan i Virserum ska läggas ner till 2012. Nu står det klart att utfasningen börjar redan nästa höst 2009 då de elever som ska börja sjuan istället kommer att bussas till Albäckskolan i Hultsfred.

Tidsplanen blev en överraskning för Virserums samhällsförening som känner sig förda bakom ljuset. Per-Olof Paulsson är föreningens ordförande.

- Ja det är mycket tidigare än vi hade räknat med. Vi har inte hört något annat än 2012 när man har talat om det. På så sätt tycker jag att dialogen varit mycket dålig ut mot föräldrar, personal och samhällsbor.

Vill fasa ut succesivt
Men kommunens barn- och utbildningschef Anders Jansson försvarar den gällande avvecklingsplanen han menar att det är viktigt med en mjukare övergång där ingen elev tvingas flytta från ett högstadie de redan har börjat på.

- Högstadiet ska ju vara flyttat 2012, och då har vi velat göra det här succesivt för att ingen ska behöva gå i två högstadier, utan nu tar man en årskurs i taget, det är anledningen, säger han.

Förda bakom ljuset
Per-Olof Paulsson och samhällsföreningen känner sig dock förda bakom ljuset.

- Det alla hört är 2011/2012, så visst kan man säga att man känner sig förda bakom ljuset, säger han.

Men Anders Jansson tycker inte att man gått någon bakom ryggen.

- Det får stå för dem om de tycker de. Vi har ju försökt vara tillgängliga allt sedan omgången med framtidens skola började. Sen borde man väl själv kunna räkna ut att man bör hantera detta på ett succesivt sätt så att inte en elev ska gå ett år på ett högstadie och två år på ett annat, utan hitta en väg som fungerar.

På samhällsföreningens initiativ finns sedan tidigare planer på att starta en friskola för att ha kvar ett högstadium i Virserum. Den processen måste nu påskyndas.