Västervik

Fler östgötar till röntgen

Att så gott som samtliga röntgensjuksköterskor i Linköping och Norrköping är i strejk påverkar patienttillströmningen till röntgen vid Västerviks sjukhus. Där har man fått ta emot fler patienter från Östergötland än normalt.

Sedan lång tid tillbaka så har en mindre grupp östgötar valt att åka till Västervik för att få behandling eftersom väntetiderna där är kortare, och den gruppen har ökat något, uppger man på röntgenavdelningen i Västervik.

-Det är ingen rusning, men vi märker att fler kommer till Västervik, säger en röntgensköterska i Västevik till Sveriges Radio Kalmar.