Västervik

Planer på "flexgymnasium"

I Västervik finns planer på att starta ett ”flexgymnasium” med utbildning via internet hösten 2009.

Inriktningarna på flexgymnasiet blir naturvetenskap och samhälle, plus ett vanligt naturvetenskapligt program.  Platsförlagd utbildning ska kombineras med en virtuell skola.

Ansökan är inskickad till skolverket 

Fullt utbyggd 2016 kan skolan ha uppemot 700 elever och 50 lärare. Gymnasiet är tänkt att hänga ihop med det blivande John Bauergymnasiet, skriver Västervikstidningen