Kalmar

Kistkross även här

Krossning av likkistor har förekommit även i våra trakter trots torsdagens uppgifter om motsatsen.

Vid Norra Kyrkogården i Kalmar blev en kalmarbo på 80-talet vittne till hur hans mors kistlock hade krossats. Han uppger för Barometern att han fortfarande 26 år efteråt far mycket illa av den här händelsen. De ansvariga hänvisar till ett olycksfall i arbetet

Många har reagerat starkt på att det på vissa kyrkogårdar är praxis att man krossar kistlocken för att man ska slippa sättningar i marken när kistlocket så småningom förmultar.