Virserum

Granbarkborrens framfart intensivövervakas

Det vackra majvädret är inte bara av godo. I värmen svärmar nu granbarkborren och utgör återigen ett stort hot mot de småländska skogarna. För att hjälpa skogsägarna har Skogsstyrelsen startat intensivövervakning av utsatta områden där de följer granbarkborrens utveckling vecka för vecka.

Ove Arnesson är distriktschef på Skogsstyrelsen.

- Ja vi ser mycket allvarligt på det här i år också och får vi en varm sommar kan det bli riktigt illa, säger han.

Vilka skador kan granbarkborren åstadkomma på skogen?

- Det är svårt att uppskatta volymer, men vi räknar med någonstan mellan en och tre miljoner kubikmeter i stormområdet som är götaland, så det är betydande volymer och värden som står på spel, säger Ove Arnesson.

Följer svärmningar noga
De mest utsatta skogsområdena i Kalmar län är dels kring Emmaboda i sydväst och dels längre norrut i skogarna runt Virserum. Skogsstyrelsen följer nu svärmningen mycket noga med hjälp av fällor fyllda med feromoner som lockar till sig granbarkborrar. Och de ger därefter råd till skogsägarna om hur de på bästa sätt minskar skadeverkningarna.

- I Kalmar län har vi fällor på tre platser, med tre fällor på varje plats, och där fångar vi och räknar varje vecka och lägger ut resultat på vår hemsida för att skogsägare ska kunna följa händelseutvecklingen och göra lämpliga motåtgärder, säger Ove Arnesson.

Vid ett kalhygge utanför Virserum finns en av de tre fångstplatserna och där har antalet granbarkborrar i fällorna tiodubblats på bara ett par veckor.

Viktigt att agera nu
Enligt Ove Arnesson är det viktigt att man agerar nu under försommaren för att kunna stoppa granbarkborrens framfart.

- Det absolut viktigaste för skogsägare nu är att att få bort vindfällor som finns kvar och lite längre fram göra sök och plock. Det vill säga leta upp angripna träd och föra ut dem ur skogen. Och de måste vara ute till den 1 juli för sen kommer den nya generationen ut igen.