Arbetsförmedlingen i länet ifrågasätter mest

Arbetsförmedlingen i länet gör flest ifrågasättanden i landet av dem som går på A-kassa.
De rapporterar 55 av 1 000 ersättningstagare enligt inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.
Snittet för riket ligger på 31 ifrågasättanden.

Eva Thörngren som är chef på arbetsförmedlingen vill inte hålla med om att de är mest nitiska i landet utan följer bara gällande regelverk och att det är en rättsäkerhetsfråga.
De arbetssökande som man slår larm till A-kassan om är oftast deltids arbetslösa som inte sökt eller tagit erbjudna heltidsjobb.
Chefsåklagare Carina Maxson i Kalmar vill nu att tingställena i Västerviks och Oskarshamn läggs ned, och att alla förhandlingar förläggs till Kalmar.