Skolor i glesbygd läggs ner

Fler och fler glesbygdsskolor läggs ner. Det visar ny statistik från Glesbygdsverket.

Orsaken är att barnkullarna minskar och att kommuner då väljer att stänga de minsta skolorna. Konkurrensen från friskolor bidrar troligen också.

2007 lades 43 skolor ner - nästan dubbelt så många som 2006.(26 st)

Flest skolor lades ner år 2004 - 55 stycken. Och nu växer siffran igen