Värstingresor lönar sig

Så kallade värstingresor, där ungdomar som hamnat i kriminalitet får resa utomlands som rehabilitering, lönar sig på sikt för samhället. Den slutsatsen drar nationalekonomen Ingvar Nilsson i en ny rapport.

Enligt honom kostar till exempel en livslång sjukskrivning samhället omkring 20 miljoner kronor, vilket han jämför med den då relativt låga kostnaden på 500 000 kronor per person för en värstingresa.

Rapporten är framtagen med stöd av Skandias barn- och ungdomsstiftelse Idéer för livet.