Fetma dyrt för landstinget

Landstinget i Kalmar län har dåliga resurser till arbetet med att förebygga fetma. Landstinget hamnar i botten när det gäller hur många dietister som finns i verksamheten.
En utredning om dietisternas arbetssituation visar att det totalt finns 2,8 dietister per 100 000 invånare i länet. Rikssnittet är 4,4 dietister. Bristen i länet gör att de som finns bara kan ta hand om akuta problem. Det förebyggande arbetet blir lidande och därmed får landstinget dras med de kostnaderna som fetmarelaterade sjukdomar innebär - 80 miljoner kronor varje år.