SÖDRA VI

Nya protestlistor mot biblioteksnedläggning

Över 600 personer har skrivit på protestlistor mot förslaget att lägga ner biblioteksfilialen i Södra Vi. På måndagen lämnades listorna in till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i Vimmerby kommun.

Enligt Vimmerby Tidning har nu totalt närmare 1200 personer skrivit under uppropet att rädda kvar filialerna i både Södra Vi och Storebro som också hotas av nedläggning.

Förslaget att stänga de båda filialerna kom fram när kultur- och fritidsnämnden redovisade följderna av en budgetminskning med två procent.