KALMAR LÄN

Rekordfå arbetslösa i länet

Arbetslösheten i Kalmar län är på rekordlåga nivåer. Inte sedan uppgifter om de arbetssökande började samlas i databaser, 1991, har arbetslösheten varit så låg.

Den sista april i år var två procent av befolkningen, eller 2 865 stycken, mellan 16 och 64 år utan jobb.

Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd var 1,3 procent.

Situationen kan se olika ut i länets kommuner men sammantaget ligger länets arbetslöshet på en historiskt låg nivå, säger Arbetsförmedlingens chef Mats Johansson.