Fartygsblockad laglig

Transports blockad av det Maltaregistrerade lastfartyget Fortuna Australia som ligger i Oskarshamns hamn är tillåten. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast.
Rederiet som äger båten hade begärt att transports blockad skulle förbjudas. Men domstolen skriver att utredningen visat att stridsåtgärderna är lagliga enligt svensk rätt. Blockaden beror på att rederiet som äger fartyget vägrat skriva kollektivavtal för de anställda på båten.