Tjälskador ännu inget större problem

Många vägar i länet har nu tjälskador och en del sågverk har nu lite extra besvärligt med att få ut virket ur skogarna. Men Bengt Axelsson skogschef på Bergs sågverk i Mörlunda säger att man ändå tycker att det i stort fungerar bra. - Tack vare de kalla nätterna är vägarna fortfarande farbara ganska långt fram på dagarna, säger Bengt Axelsson till P4 Kalmar.