Sjukvårdspersonal kan lyfta dubbla löner

Frikostiga avtal från försvaret gynnar sjukvårdspersonal som under våren haft möjlighet att lyfta dubbla löner. De har nämligen kunnat jobba kvar på sina ordinarie jobb samtidigt som dom legat i beredskap i insatsstyrkan Nordic Battle Group.

Det är nära 80 personer i den nordiska insatsstyrkan som är anställda som medicinsk personal. Det handlar om läkare, veterinärer, tandläkare och sjuksköterskor från hela landet.

Så här går det till när de kan kvittera ut de dubbla lönerna. Försvaret anställer dem i 17 månader, utbildar dem en kort tid och sedan får de gå och vänta på akuta utlandsuppdrag. Under den tiden får de tjänstledigt från försvaret med lön.

En sköterska kan få upp till 30 000 kronor i månaden och en läkare 75 000 kronor, trots att de inte har något utlandsuppdrag. Bara lönerna för de 80 medicinskt anställda kostar försvaret minst tre miljoner kronor i månaden.

En av de läkare som tagit ut dubbla löner har anlitats av vårdcentraler här i länet. Det handlar om en stafettläkare som får lön av både försvaret och det bemanningsföretag han är anställd av.

- Jag tackar och tar emot, säger han till Sveriges Radio.

Agerar annorlunda
En annan läkare har resonerat annorlunda. Det är en Tomas Hultén som är ortoped vid länssjukhuset i Kalmar, som inte fått någon lön från landstinget under tiden han är knuten till NBG. Och för honom har det inte varit aktuellt att lyfta lön från landstinget samtidigt som han får lön från försvaret.

- Jag tycker det är djupt omoraliskt att göra på det viset, säger han. 

Under våren har han arbetat gott och väl halvtid för landstinget, som bara behövt betala jourersättning när han jobbat natt mm.

- Jag har aldrig överhuvudtaget aldrig gått in i det här för att tjäna grova pengar, utan det var helt andra motiv som drev mig att söka den här tjänsten. Mitt huvudsakliga intresse var att inte gå back ekonomiskt och det gör jag inte, säger han till Sveriges Radio Kalmar.

Enda tandläkaren från Kalmar
Från Kalmar län kommer också den enda svenska tandläkare som är med i Nordic Battle Group.

Han uppger för Sveriges Radio Kalmar att han bara lever på lönen från försvaret. Å andra sidan är han som de flesta andra privattandläkare egen företagare och gynnas indirekt av att inte behöva ta ut någon lön.

Enligt honom själv har ändå hans företag totalt sett blivit lidande av hans engagemang i försvaret då han under utbildningen i höstas var borta så mycket från jobbet.