Nybro

Oppositionen la fram budgetförslag

På tisdagen presenterade den borgerliga oppositionen i Nybro sitt förslag till ny budget och som omfattar 1,2 miljarder kronor.

En budget som alliansen kunde lägga fram före den styrande majoriteten som består av Socialdemokraterna och Vänstern.

Enligt centerns Stig Davidsson är det ingen löftesbudget utan en budget som tar ansvar för ekonomin och ligger inom de ekonomiska ramar som kommunen har i intäkter.

Detta trots den turbulens som varit i kommunen vad det bland annat gäller individ och familjeomsorgen där man spräckt sina budget ramar.

Inte helt eniga
Nu var inte alliansen helt enig utan kristdemokraterna hade en egen reservation där de vill satsa drygt en miljon mer på individ och omsorgs förvaltning som inte lyckats hålla sina budgetramar och en konstfrusen isbana i investeringsförslaget.

Men nu befinner sig Nybro i en hög konjunktur och borde kunna redovisa en betydligt större vinst, vilket också alliansen har i sitt förslag.

Vad det gällde en skattesänkning på 50 öre och återställa nivån efter Socialdemokraterna och Vänsterns höjning efter valet 2006 går inte att genomföra direkt utan får ske successivt om vi vinner valet 2010 säer Stig Davidsson.vidare.