F17 hotas av nedläggning

De anställda på F17 i Kallinge fick idag av beskedet att förbandet hotas av nedläggning. Flygflottiljen pekas ut som ett av dom förband som ska utredas när Försvaret ska spara pengar.

Under onsdagen tar regeringen emot den nya listan över förband och verksamheter som Förvsarsmakten nu ska utreda.

Informationschef Kent Löwing vid F17  säger i en kommentar att han tror att flottiljen trots hotet ändå har de förutsättningar som krävs för att få vara kvar.