Underkänd upphandling av avfallshantering

Konkurrensverket anser att Mönsterås och Vimmerby kommuner inte följt lagen om offentlig upphandling av tjänsterna för avfallshantering vilket kan vara ett lagbrott.

- Ytterst är det hushållen som drabbas om kommunerna gjort dåliga avtal utan upphandling, konstaterar Claes Norgren, verkets generaldirektör.

Nu går verket vidare och skickar ut en enkät till samtliga kommuner, kommunalförbund och kommunala avfallsbolag.