Västervik

Bakslag för Gränsö-bostäder

Planerna på att bygga bostäder vid Gränsö slott i Västervik stoppades på onsdagen, i alla fall tillfälligt.

En enig kommunstyrelse beslutade i stället om en återremiss av detaljplanen för Gränsö slottsområde.

Man inväntar en översiktsplan som ska tas fram för hela kommunen skriver VT.

Såväl privatpersoner som föreningar har haft synpunkter på önskemål om bostadsbyggande i anslutning till slottet.

Oppositionen har tydligt tagit avstånd till planerna på bostäder där.