ÖSTERSJÖN

Risk för fler oljeolyckor

Risken för stora oljeutsläpp i Östersjön bara ökar. Det framgick när Räddningsverket samlade länets åtta kustkommuner till en heldagsutbildning på onsdagen.

I fokus var framförallt ökad samverkan mellan olika aktörer vid stora oljeutsläpp, något som måste ha hög prioritet.

Ett 30-tal personer från bland annat räddningstjänst, tekniska förvaltningen och miljö och hälsa i kommunerna var samlade för att gå igenom kommunala oljeskyddsplaner och hur olika förvaltningar kan samarbeta med exempelvis sanering.

Räddningsverket informerade även om sitt regionala oljeskyddsförråd i Karlskrona där erfaren personal och stora mängder saneringsutrustning finns till hands om olyckan skulle vara framme.