Tjälskador bekymmer för sågverken

Många vägar i länet har nu tjälskador och en del sågverk har det extra besvärligt med att få ut virket ur skogarna.
Men Bengt Axelsson, skogschef på Bergs sågverk i Mörlunda, säger att det ändå fungerar relativt bra nu. Tack vare de kalla nätterna är vägarna fortfarande farbara ganska långt fram på dagarna, säger Bengt Axelsson till P4 Kalmar.