Föreningsmänniskor blir färre

Sveriges många olika föreningar tappar medlemmar. Under en åttaårsperiod från 1992 fram till år 2000 lämnade runt en halv miljon aktiva medlemmar sina respektive föreningar.
Framför allt är det politiska partier, facket, kooperationen och föräldraföreningar som tappar medlemmar. Trots detta är det väldigt många i Sverige som fortfarande är föreningsaktiva i jämförelse med övriga världen.