Orrefors

VD lämnar Glaskoncernen

Magnus Andersson lämnar sin befattning som koncernchef för Orrefors Kosta Boda. Han blir istället ny VD på Nimbus Boats i Göteborg. Till dess att en ny VD rekryterats kommer Göran Härstedt, koncernchef i ägarbolaget New Wave, och Torsten Jansson, arbetande styrelseordförande där, att arbeta mer aktivt med Orrefors Kosta-Boda.

Göran Härsted koncernchef hos ägarna New Wave säger att Andersson går på eget initiativ till ett jobba utanför New Wave-sfären, men han stannar i Orrefors till augusti.

Koncernens resultat bedöms även under andra kvartalet 2008 utvecklas sämre än förväntat.

Bedömningen är dock att kostnadsbesparingsprogram, marknadsinvesteringar och prishöjningar kommer att resultera i att Orrefors Kosta Boda-koncernen under andra halvåret 2008 kommer att prestera samma eller bättre resultat än under motsvarande period 2007.