Johansfors

Personalen tar över produktionen

Merparten av de anställda på Johansfors glasbruk kommer att ta över produktionsdelen på företaget.

Men ägaren norska Magnor glasverk överger inte Johansfors. Glasbruket delas upp i två bolag, varav ett driftsbolag och ett försäljningsbolag. Magnor glasverk kommer att vara minoritetsägare i produktionsbolaget.