Kalmar

Lex Maria anmälan om dödsfall på förlossning

Ytterligare ett dödsfall i samband med en förlossning under förra året har Lex Maria anmälts av landstinget.

Det var en frisk förstföderska som kom till förlossningen i fullgången tid. Värkarbetet blev utdraget och fosterövervakningskurvorna visade, efter en tid, avvikande mönster.

På grund av det beslutades om kejsarsnitt, men när kejsarsnittet var genomfört visade barnet bara svaga livstecken och avled senare.

Anmälan görs enligt landstingets för att få en bedömning om tecknen på syrebrist hos fostret uppmärksammats för sent och lett till den tragiska utgången.