Kalmar län

12,7 miljoner till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket beslutade på torsdagen att ge Regionförbundet i Kalmar län 12,7 miljoner kronor i bidrag till lokala klimatinvesteringar (Klimp).

Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 6370 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från nästan 2200 bilar.

- Ett positivt besked och en viktig del i arbetet med att göra Kalmar län till en fossilbränslefri region, säger Regionförbundets ordförande Leif Larsson.

Regionförbundets klimatinvesteringar omfattar satsningar på bland annat cykling, biogasproduktion samt klimat- och mobilitetskontor.