Torsås

JO anmäler miljö- och byggnadsnämnden

Tre borgerliga politiker i Torsås kommun JO-anmäler miljö- och byggnadsnämndens handläggning av en ansökan om att få bygga två vindkraftverk.

Politikerna anser att nämnden genom att frångå det positiva förhandsbesked man gav för verken i januari 2007, har brutit mot förvaltningslagen och förhalat bygget i snart ett och ett halvt år.

Två av politikerna, centerns Håkan Algotsson och moderaten Magnus Nilsén, är ägare till fastigheter som tillstånden gäller.