Fack kritiskt mot färjebemanning

De fackliga organisationerna är kritiska till att sjöfartsinspektionen gett godkänt till den nya snabbfärjan m/s Visby.
Efter säkerhetsövningen, som gjordes till havs med ett 50-tal statister, godkändes en minimumbesättning på 33 personer. Men bemanningen är fortfarande för liten, tycker SEKO Sjöfolks ordförande Peter Skoglund. Facket hade en bemanning på 38 personer som minimikrav, och blir bemanningen lägre så planerar de någon form av manifestation. Även Sjöbefälsförbundets ombudsman Leif Palm är kritisk till bemanningen.