Högsby

Fick bildäcken söderskurna

På en parkeringsplats i Högsby fick sju bilar däcken sönderskurna natten till mot torsdagen. Bilarna tillhörde den grupp som jobbar i Rudaområdet.

För att ta sig ut till de gamla fick personalen använda privata bilar, men de fick även tillgång till två från kommunkontoret och en från Beställningscentralen.

Förrövarna hade valt ut just hemtjänstens bilar. Det fanns nämligen privatbilar på samma parkeringsplats,