Bensinpriset kan fördubblas

Sverige måste mer än fördubbla bensinpriset fram till år 2020 för att klara utsläppsmålen för koldioxid. I dagens penningvärde blir det ett alltså ett bensinspris på över 27 kronor litern.

Det framgår av en ny statlig rapport från SIKA - statens institut för kommmunikationsanalys.

Bland annat måste koldioxidskatten som utgör en del av bensinpriset höjas med upp till fyra gånger mer än idag .

Enligt SIKA räcker det inte med att lita till framtida effektivare och snålare bilmotorer för att Sverige ska klara EU:s mål om att minska koldioxidutstläppen med 20 procent fram till år 2020.