Kalmar län

Länsbor positiva till slutförvar

Stödet i Oskarshamns kommun för ett slutförvar för använt kärnbränsle är fortsatt starkt , men även i grannkommunerna är fler för än emot ett slutförvar. Det visar en färsk opinionsundersökning som Synovate genomfört på Svensk Kärnbränslehantering, SKB:s uppdrag.

83 procent av de tillfrågade i Oskarshamn säger sig vara för eller helt för slutförvar. Lika många var positiva i fjolårets undersökning.

Även i Borgholm, Hultsfred, Mönsterås och Västervik säger en majoritet av de tillfrågade att dom är för ett slutförvar i grannkommunen.