Västervik

Färre funktionshindrade får stöd

Sen Försäkringskassan i oktober 2007 samlade all bilstödsverksamhet för funktionshindrade till en ny riksenhet i Västervik, har kostnaderna stigit med sex miljoner kronor, samtidigt som färre personer har beviljats stöd.

Jan Andersson verksamhetsområdeschef inom kassan säger att det här är naturligt.

- När man gör en organisationsförändring och koncentrerar allt till en enda ort så får man initiala omställningskostnader, säger han.

Att besluten blivit färre har bland annat att göra med att syftet med en koncentration är att likforma rättigheterna, så att oavsett var man bor får man samma nivå, säger han.

- På en del håll har man kanske varit lite mera generösa med stöd än på andra håll, säger Jan Andersson till Sveriges Radio Kalmar.