Ja till studie om privatiseringar inom sjukvården

Idag beslutade landstingsfullmäktige i Kalmar län att starta den förstudie som bland annat kan leda till att sjukhuset i Västervik privatiseras. Förstudien ingår i det mångfaldsprogram som den styrande borgerliga majoriteten vill genomföra. Beslutet, som togs framåt kvällen efter långdragna debatter, innebär bland annat att man nu kommer att undersöka vilka möjligheter det finns att lägga ut sjukhuset i Västervik på entreprenad.
Samtidigt avslogs de åtta villkoren till förstudien som oppositionen ville lägga till förslaget. Fullmäktige var inkallat till ett extra möte för att diskutera just frågan om mångfaldsprogrammet. Dessutom stod frågan om att slå samman de båda sjukvårdsförvaltningarna, den norra och den södra till en gemensam förvaltning, på dagordningen. Men eftersom mötet idag drog ut på tiden så väntas beslut i den frågan först senare ikväll.