Länets sjukvårdsdistrikt slås ihop

Landstinget har beslutat att länets båda sjukvårdsdistrikt ska slås ihop till ett gemensamt för hela länet. Landstingsdirektör Johan Assarsson har fått i uppdrag att bygga upp den nya organisationen och rekrytera en hälso- och sjukvårdsdirektör.