Kalmar län

Bilprovningen inför lördagsöppet

Bilprovningen har beslutat att införa lördagsöppet på stationer i hela landet innan årskiftet.

Kundernas efterfrågan på utökade öppettider är en av orsakerna. Men främst är det ett sätt att möta ökad konkurrens om regeringens planer på att avskaffa Bilprovningens monopol blir verklighet.

Orternas storlek avgör i vilken omfattning stationerna kommer att ha lördagsöppet.

I Kalmar ska Bilprovningen ha öppet varje lördag, medan stationerna i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn och Nybro inledningsvis kommer hålla öppet en lördag i månaden.