Landstinget förebygger livsstilssjukdomar

Landstingsstyrelsen har beslutat att avsätta drygt två miljoner kronor för att minska effekterna av sjukdomar som beror på att vi rör oss för lite och äter fel mat. Sjukdomarna som fått samlingsnamnet Metabola syndromet befaras stå för mellan 15 och 20% av landstingets sjukvårdsbudget.