Vimmerby

KS kritiseras av revisorerna

Vimmerby kommuns revisorer riktar skarp kritik mot kommunstyrelsen efter markförsäljning till VTT Fastgihet AB. Revisorerna upptäckte att det förekom mycket generösa villkor kring försäljningen, tillexempel en räntefri och amorteringsfri kredit på tio år, skriver Vimmerby tidning.

De förmånliga avtalen redovisades inte för fullmäktige innan beslut om försäljning togs.

Trots kritik väljer revisorerna att föreslå ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. Frågan tas upp på Vimmerby kommunfullmäktige i slutet av juni.