Granskning av kommunhusen

Små toaletter och parkeringar för funktionshindrade

Många kommunhus runt om i Sverige har allvarliga brister när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Det visar en undersökning som Sveriges Radios reporternätverk har gjort.

Riksdagen har bestämt att år 2010 måste alla offentliga miljöer vara tillgängliga för alla och där ingår inte minst kommunhus.

Brister i Kalmar
I Kalmar hade stadshuset flera brister. Sveriges Radio Kalmar följde med Anders Gustavsson som sitter i rullstol när han försökte ta sig från kommunhusets parkeringsplats till kommunalrådet Birgitta Elfströms (s) kontor. Elfström är den politiker i kommunen som ansvarar för tillgänglighetsfrågor.

Men det blev problem redan från början. Parkeringsplatsen som är anpassad för personer med funktionshinder var för smal. Enligt Boverkets rekommendationer bör en handikapparkering vara minst fem meter bred men handikapparkeringen vid Kalmar stadshus är bara hälften så bred.

- Kommer det någon här som behöver sätta ut en ramp blir det mitt i gatan, säger Anders Gustavsson.

För små toaletter
Sveriges Radios Reporternätverk gjorde resan från parkering till ansvarig politikers kontor i 32 kommunhus runt om i landet. Vi följde en person i rullstol på väg mot politiker som ansvarar för tillgänglighetsfrågorna i sin kommun och hindren vi mötte var på många håll stora och allvarliga. Framförallt handikapparkeringarna och toaletterna som var för små och upplevdes som stora problem för rullstolsburna. På flera handikapptoaletter saknades också larm eller var det ur funktion.

Får ta bakvägen i Kalmar stadshus
I Kalmar stadshus kommer man inte in genom huvudentrén utan hänvisas till en bakdörr som dessutom var svår att ta sig igenom. Anders Gustavsson tycker inte att det är särskilt roligt att bli hänvisad till en bakdörr.

- Vi är människor vi också, fast ibland känns det inte så, säger han.

På handikapptoaletten stötte vi på nästa problem. Den lilla smala trädörren var svår att ta sig in igenom och dessutom fanns det bara plats för en assistent vid toan. Och om Anders Gustavsson hade velat titta sig i spegeln gick inte det heller eftersom spegeln satt alldeles för högt.

Överraskas av bristerna
Kommunalrådet Birgitta Elfström (s) ansvarar för tillgänglighetsfrågor i Kalmar kommun och trots kommunens arbete med att bli tillgängligt till 2010 kom en del av bristerna i stadshuset som en överraskning för henne.

Samtidigt berättar hon att kommunen har kartlagt tillgänglighetsproblem i kommunens lokaler och tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen.

Entréns brister var hon medveten om med problemen med parkeringen och handikapptoaletten som Sveriges Radio Kalmar hittat kom som en överraskning för kommunalrådet.

- Det är en nyhet för mig, säger Birgitta Elfström.