Slottschef till akademien

Chefen på Kalmar slott Odd Zschiedrich har fått jobb på Svenska Akademien. Där kommer han att jobba som kanslisamordnare, vilket innebär att han blir den högsta tjänstemannen på akademien.
Odd Zschiedrich blev känd för en stor del av svenska folket 1989 när han deltog i programmet Kvitt eller Dubbelt. Då tävlade han just i ämnet Svenska Akademien.