Framtiden ljusare för gymnasiet på Öland

Hotell- och restaurangprogrammet i Borgholm kommer att återuppstå nästa år, 2004. Det är Kalmarsunds gymnasieförbund som tagit fram en ny tidtabell för programmet i Borgholm. Ölands gymnasium startade år 2001 men redan efter knappt ett år beslutade gymansieförundet att stoppa intaget på grund av för få sökande.
Nu har man alltså tänkt om och menar att det behövs ett hotell- och restaurangprogram på Öland i framtiden.